அடுத்த வருடம் தேர்தல் வருவதால் சிலர் கல்முனை தமிழ் உப பிரதேச சபை விடயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் - எஹியா கான் - Sri Lanka Muslim

அடுத்த வருடம் தேர்தல் வருவதால் சிலர் கல்முனை தமிழ் உப பிரதேச சபை விடயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் – எஹியா கான்

Contributors

அடுத்த வருடம் தேர்தல் வருவதால் சிலர் கல்முனை தமிழ் உப பிரதேச சபை விடயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் – எஹியா கான்

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team