அமைச்சர் அதாவுல்லா குழுவினர் பொத்துவில் சிங்கபுர சிங்கள வித்தியாலயத்துக்கு விஜயம் - Sri Lanka Muslim

அமைச்சர் அதாவுல்லா குழுவினர் பொத்துவில் சிங்கபுர சிங்கள வித்தியாலயத்துக்கு விஜயம்

Contributors
author image

சலீம் றமீஸ்

உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள்  அமைச்சரும், தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய தலைவருமான ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா மற்றும் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம்,வீடமைப்பும் நிர்மாணமும் கிராமிய மின்சாரம் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சர் எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை ஆகியோர் பொத்துவில் சிங்கபுர சிங்கள வித்தியாலயத்துக்கு அன்மையில் நேரடியாக விஜயமொன்றை மேற்கொண்டனர்.

 

அங்கு சென்ற அமைச்சர்கள் பாடசாலைக்கு தேவையான பௌதீக வள அபிவிருத்தி தேவைகளை கேட்டறிந்ததுடன், பாடசாலை வளாகத்தினை சுற்றி பார்வையிட்டனர்.

 

அமைச்சர்களுடன் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் எம்.ஐ.சலாஹூதீன், பொத்துவில் பிரதேச செயலாளர் என்.எம்.எம்.முஸாரத், அம்பாறை பிராந்திய உள்ளுராட்சி உதவி ஆணையாளர் ஏ.ஜே.எம்.இர்ஷாத், உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சரின் பொத்துவில் பிரதேச இணைப்பாளர் ஏ.பதுர்கான், உட்பட உயரதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

 

08

Web Design by Srilanka Muslims Web Team