அம்பாறை மாவட்டத்தின் முஸ்லிம் பகுதிகளிலும் பால்மா பைக்கற்றுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன? - Sri Lanka Muslim

அம்பாறை மாவட்டத்தின் முஸ்லிம் பகுதிகளிலும் பால்மா பைக்கற்றுகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன?

Contributors

அடுத்த வருடத்திலிருந்து பால்மாவுக்கான விலை அதிகரிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் வர்த்தகர்கள்
பால்மாப் பைக்கற்றுக்களைப் பதுக்கி வைத்துள்ளதால் அம்பாறை மாவட்டத்தின் முஸ்லிம் பகுதிகளில் பால்மா வகைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது .
இதனால் நுகர்வோர் ஒவ்வொருகடையிலும் ஏறியிறங்க வேண்டிய நிலை தோன்றியுள்ள நிலையிலும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் நடவடைக்கை எடுக்கவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் .
பால்மாப் பக்கற்றுக்கள் கடைகளில் இல்லாத நிலையில் நுகர்வோர் ரின்பாலைக் கொள்வனவு செய்துவருகின்றனர் . இதனால் ரின்பாலுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது .
வர்தகர்கள் பதுக்கியுள்ளதால் ஏற்பட்டுள்ள இச் செயற்கைத் தட்டுப்பாட்டினை தடுப்பதற்கான எந்தவொரு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படாமையினால் சில வர்த்தகர்கள் 400 கிராம் பக்கற் ஒன்றினை நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைவிட அதிக விலையில் விற்பதாகவும் மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் .(tn)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team