அரச பாடசாலைகளுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான நேரசூசி வெளியீடு - Sri Lanka Muslim

அரச பாடசாலைகளுக்கு 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான நேரசூசி வெளியீடு

Contributors

அனைத்து அரச பாடசாலைகளுக்கும் 2014 ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான மூன்று தவணைகளுக்குரிய நேரசூசியை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

இதன் பிரகாரம் நாட்டிலுள்ள அனைத்து தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கான நேரசூசி குறித்த மாகாண, மாவட்ட, வலய, பிரதேச கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கான நேரசூசி
முதலாம் தவணை 02 ஜனவரி ,2014-  08 ஏப்ரல்,2014
இரண்டாம் தவணை 21 ஏப்ரல்,2014- 01 ஆகஸ்ட்,2014
மூன்றாம் தவணை 01 செப்டம்பர்,2014- 05 டிசெம்பர்,2014
முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கான நேரசூசி
முதலாம் தவணை 02 ஜனவரி, 2014-  10 ஏப்ரல், 2014
இரண்டாம் தவணை 16 ஏப்ரல், 2014- 27 ஜுன், 2014
மூன்றாம் தவணை 04 ஆகஸ்ட், 2014- 05 டிசெம்பர், 2014
(vk)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team