அரச பாடசாலைகள் இன்று ஆரம்பம் - Sri Lanka Muslim
Contributors

சகல தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள பாடசாலைகளும் 2014 ஆம் ஆண்டின் முதலாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளு க்காக இன்று 2 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பமாகவுள்ளது.

இவ்வாறு இன்று ஆரம்பமாகும் பாடசாலைகளில் சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகள் ஏப்ரல் 8 ஆம் திகதி வரையும் முஸ்லிம் பாடசாலைகள் ஏப்ரல் 10 ஆம் திகதி வரையும் நடைபெறும் என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

அதே வேளை, இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைக்காக ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ள சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகள் ஓகஸ்ட் முதலாம் திகதி விடுமுறைக்காக மூடப்பட்டு 3 ஆம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைக்காக மீண்டும் செப் டெம்பர் முதலாம் திகதி ஆரம்பமாகி டிசம்பர் 5 ஆம் திகதி வரை நடைபெறும் என கல்வியமைச்சினால் அறிவிக் கப்பட்டுள்ளது.

அத்தோடு இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைக்காக ஏப்ரல் 16 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ள முஸ்லிம் பாடசாலைகள் ஜூன் 27 ஆம் திகதி விடுமுறைக்காக மூடப்பட்டு மீண்டும் 3 ஆம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைக்காக ஆகஸ்ட் 4 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகி டிசம்பர் 5 ஆம் திகதி வரை நடைபெறும் எனவும் கல்வியமைச்சினால் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

எப்படியாயினும் அரசாங்க, அரச அங்கீகாரம் பெற்ற சகல தனியார் பாடசாலைகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரிவேனாக்கள் யாவும் 2014 ஆம் ஆண்டில் 200 நாட்கள் நடாத்தப்பட வேண்டும் என கல்வியமைச்சின் செயலாளர் அனுர திசாநாயக்க அறிவித்துள்ளார்.

பாடசாலை தவணை அட்டவணை தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள 97/ 15 ஆம் இலக்க சுற்று நிருபத்தின் படி இலங்கையிலுள்ள சகல பாடசாலைகளும் வருடத்தில் 210 நாட்கள் நடாத்தப்பட வேண்டும் என தெளிவுபடுத்தப் பட்டிருப்பினும், 2014 ஆம் ஆண்டில் இடம்பெறும் அரசாங்க விடுமுறை தினங்களைக் கருத்தில் கொண்டு 200 நாட்களாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என கல்வியமைச்சின் செயலாளர் அனுர திசாநாயக்க அறிவித்துள் ளார்.(tk)

Web Design by Srilanka Muslims Web Team