அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணய வர்த்தமானி சற்றுமுன்னர் வெளியிடப்பட்டது..! » Sri Lanka Muslim

அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணய வர்த்தமானி சற்றுமுன்னர் வெளியிடப்பட்டது..!

Contributors
author image

Editorial Team

அரிசிக்கான கட்டுப்பாடு விலையை நிர்ணயம் செய்யும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் சற்றுமுன்னர் வெளியிடப்பட்டது.

Web Design by The Design Lanka