ஆதில் பாக்கரின் ஜனாசா ஜாவத்தை மையவாடியில் நல்லடக்கம் (Photo) » Sri Lanka Muslim

ஆதில் பாக்கரின் ஜனாசா ஜாவத்தை மையவாடியில் நல்லடக்கம் (Photo)

aath8888

Contributors
author image

அஷ்ரப் ஏ சமத்

லண்டனில் காலமான ஆதில் பாக்கீா் மாக்காரின ஜனாசா லண்டனில் இருந்து கொழும்பு கொண்டுவரப்பட்டு இம்தியாஸ் பாக்கீா் மாக்காரின் கொழும்பு வீட்டில் ்இருந்து ஜாவத்தை பள்ளிவாசலில் பொதுமக்கள் பாா்வைக்காக வைக்கப்பட்டு ஜாவத்தை பள்ளிவாசலின் மையவாடியில் 5.00 மணிக்கு நல்லடக்கம் செய்யப்படுகின்றது.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

aath8888

 

Web Design by The Design Lanka