இனவாத்தை ஐக்கிய மக்கள் சக்திகக்கினால், நான் கட்சியிலிருந்துவெளியேறுவேன். » Sri Lanka Muslim

இனவாத்தை ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
கக்கினால், நான் கட்சியிலிருந்து
வெளியேறுவேன்.

Contributors

நிர்வாகிகளை தெரிவு செய்யும் நேற்றய கூட்டத்தில் முஜிபுர் ரஹ்மான் MP காட்டமாக கருத்துக்களை வெளியிட்டார். அவர் கூறியதாவது,

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் உள்ள சிலர் இனவாதத்தை கையில் எடுத்திருப்பது போன்று தோன்றுகின்றது. இதனை ஏற்க முடியாது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இனவாதத்தை கக்கினால், நான் கட்சியிலிருந்து வெளியேறுவேன் எனக் கூறிப்பிட்டுள்ளார்.

Web Design by The Design Lanka