இனியென்ன சந்தேகம்! (அல்லாஹு அக்பர்!!) » Sri Lanka Muslim

இனியென்ன சந்தேகம்! (அல்லாஹு அக்பர்!!)

muslim

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

”எஸ்ஸெச்”


ஒருபுறம் கடல்
கடலில் அலைகள்…
மறுபுறம் கரை
கரையில் தலைகள்…

அலைகளா
தலைகளா
அதிகமென்று குழப்பம்…

திரளத் தொடங்கிய
மக்கள் கூட்டத்தால்
மிரளத் தொடங்குமோ ஆட்சி..?

ஆள்வோரின் கூட்டமும்
கோல்பேஸின் கூட்டமும்
ஒரே அளவென்றால்….

இனியென்ன சந்தேகம்…
எதிர்வரும் ஆட்சியையம்
இஸ்லாமியர்கள்தான் தீர்மானிப்பர்!

அல்லாஹு அக்பர்!!

Web Design by The Design Lanka