இரு ஊர்களில்.....!!! » Sri Lanka Muslim

இரு ஊர்களில்…..!!!

muslim_kids_praying-1

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous

இரண்டு இடங்களிலும்
‘இரத்தச்’ செய்திகள்

ஒன்றில்
வாளால் பிரச்சினை
மற்றதில்
வாழ்வே பிரச்சினை

ஒன்றில்
சுத்தம் கூட்டு என்கிறார்
மற்றதில்
சத்தம் குறை என்கிறார்

ஒன்றில்
மூச்சு அடங்கப் பார்க்கிறது
மற்றதில்
பேச்சை அடக்கப் பார்க்கிறார்.

ஒன்றில்
தானம் தேவைப்படுகிறது
மற்றதில்
நிதானம் தேவைப்படுகிறது

ஒன்றில்
வார்ட்டில் பல பேர்
மற்றதில்
கூட்டில் சில பேர்

ஒன்றில்
அல்லாஹ் , மகனே எனும் கதறல்
மற்றதில்
எல்லாம் அவனே எனும் உளறல்

இரண்டு
இடங்களையும்
இறைவா நீ காப்பாய்

Web Design by The Design Lanka