இலங்கைரானுவத்தின் சேவாவணிதாபிரிவின் வருடாந்தமாநாடு - Sri Lanka Muslim

இலங்கைரானுவத்தின் சேவாவணிதாபிரிவின் வருடாந்தமாநாடு

Contributors

-படம் அஷ்ரப் ஏ சமத்-
இலங்கைரானுவத்தின் சேவாவணிதாபிரிவின் வருடாந்தமாநாடும் அங்கவீணமடைந்தஇரானுவத்தினர்களுக்குஉதவித்திட்டம் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று இலங்கைமன்றக் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.
படத்தில் இலங்கை இராணுவதளபதி ஆர்.எம்.டி ரத்னாயக்கவும் சேவாவணிதாபிரிவின் தலைவி தமயந்திரத்னாயக்கவிடம்; சேவாவணிதாபிரிவுக்கு 10 இலட்சம் ருபா நிதியை ஆம்ட்குருப்பு பிரிவு வழங்குவதனைப் படத்தில் காணலாம்.

 

asr1 asr2 asr3 asr4

 

Web Design by Srilanka Muslims Web Team