இலங்கை சவூதி அரேபியாவுடன் தொழில் உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திட உள்ளது - Sri Lanka Muslim

இலங்கை சவூதி அரேபியாவுடன் தொழில் உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திட உள்ளது

Contributors

இலங்கை அரசாங்கமும் சவூதி அரேபியாவும் தொழில் உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

வீட்டுப் பணிப் பெண்கள் தொடர்பில் ஆறு நாடுகளுடன் சவூதி அரேபியா உடன்படிக்கை கைச்சாத்திட உள்ளது. எதிர்வரும் 14ம் திகதி சவூதியில் இந்த உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட உள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team