இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்களின் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டது! - Sri Lanka Muslim

இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்களின் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டது!

Contributors

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் ஊழியர்கள் முன்னெடுத்திருந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் தலைவருடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையினைத் தொடர்ந்தே குறித்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team