இலங்கையைச் சேர்ந்த சிராஜ் என்பவரின் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் கட்டாரில் கண்டெடுப்பு: உரியவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் - Sri Lanka Muslim

இலங்கையைச் சேர்ந்த சிராஜ் என்பவரின் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் கட்டாரில் கண்டெடுப்பு: உரியவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

இலங்கையைச் சேர்ந்த சிராஜ் என்பவரின் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் கட்டாரில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முகநூல் வழியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புக்கு: சப்ரின் முகம்மட் 30696871.

(வாகன இலக்கம்: 234852).

2016/06/22

saf

Web Design by Srilanka Muslims Web Team