ஈராக் நாட்டுக்குச் சென்ற முதலாவது பாப்பரசர்..! - Sri Lanka Muslim

ஈராக் நாட்டுக்குச் சென்ற முதலாவது பாப்பரசர்..!

Contributors

நீங்கள் என் சகோதரர்கள். போப் ஃபிரான்சிஸ் ஈராக் நாட்டு மக்களுக்கு நற்செய்தி.  

ஈராக் நாட்டில் மூன்று நாள் விஜயம் பாபா ஃபிரான்சிஸ் .

ஈராக் நாடு செல்லும் முதல் போப் என்கிற பெருமையை பெறுகிறார் பாபா ஃபிரான்சிஸ்.

வெல்கம் பாபா என மகிழ்ச்சிபொங்க வரவேற்றனர் ஈராக் நாட்டு முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ மக்கள்.

அவரது கைப் பையை, அவரே சுமந்தார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team