ஈஸ்டர் அறிக்கை - 25 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் விவாதத்திற்கு..! - Sri Lanka Muslim

ஈஸ்டர் அறிக்கை – 25 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் விவாதத்திற்கு..!

Contributors
author image

Editorial Team

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை மார்ச் மாதம் 25 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team