உயர் தரப் பரீட்சை அறிவுறுத்தல்கள் – 2014 (வெளிவாரி) - Sri Lanka Muslim

உயர் தரப் பரீட்சை அறிவுறுத்தல்கள் – 2014 (வெளிவாரி)

Contributors

க.பொ.த.(உ.த) பரீட்சைக்கு 2014 ஆம் ஆண்டு முதற்தடவையாக வெளிவாரிப் பரீட்சார்த்தியாகத் தோற்ற எதிர்பார்த்துள்ள 21 வயதுக்கு குறைந்த விண்ணப்பதாரர்களை செயற்தி;ட்டம் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 2014.

AL 1

 

AL2

Web Design by Srilanka Muslims Web Team