உயிர்த்த ஞாயிறு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை நாம் நிராகரிக்கின்றோம் ; சிங்கள ராவய அமைப்பு - Sri Lanka Muslim

உயிர்த்த ஞாயிறு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை நாம் நிராகரிக்கின்றோம் ; சிங்கள ராவய அமைப்பு

Contributors

உயிர்த்த ஞாயிறு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையை தாம் நிராகரிப்பதாக சிங்கள ராவய அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.குறித்த அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்ட சில விடயங்கள் முஸ்லிம் அடைப்படை வாதிகளின் அழுத்தம் காரணமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்ற சந்தேகம் எழுவதாக அந்த அமைப்பின் தலைவர் அக்மீமன தயாரத்ன தேரர் கூறி உள்ளார்.ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அறிக்கையில் குற்றவாளிகள் நிரபராதிகளாக ஆக்கப்பட்டு நாட்டிற்காக குரல்கொடுத்த பௌத்த தேரர்கள் குற்றவாளிகள் ஆக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team