ஊழல் அதிகாரிகளை, ஊழியர்களை பணி நீக்குவதாக ஜனாதிபதி கூறிய கருத்துக்கு பதிலடிவழங்கிய சுங்க தொழிற்சங்கம்! » Sri Lanka Muslim

ஊழல் அதிகாரிகளை, ஊழியர்களை பணி நீக்குவதாக ஜனாதிபதி கூறிய கருத்துக்கு பதிலடிவழங்கிய சுங்க தொழிற்சங்கம்!

Contributors

சுங்க திணைக்களத்தின் செயற்பாடுகளில் மூன்றாம் தரப்பினரை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சுங்க தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team