ஐக்கிய தேசியின் பிரதிதலைவராக சஜீத் பிரேமதாச நியமனம்:- Sri Lanka Muslim

ஐக்கிய தேசியின் பிரதிதலைவராக சஜீத் பிரேமதாச நியமனம்:-

Contributors
author image

Editorial Team

ஐக்கிய தேசியின் பிரதித் தலைவராக சஜித் பிரேமதாச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அத்துடன் ரவி கருணாநாயக்க உப தலைவராகவும் பொருளாளராக எரான் விக்ரமரட்ணவும் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளதுடன்  பிரதி பொதுசெயலாளராக அகில காரியவசமும் தெரிவாகியுள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team