கடல் நீர் குடியிருப்புக்குள் உட் புகுந்ததால் இடம்பெயர்ந்திருந்த மக்கள் மீண்டும் சொந்த இடங்களுக்கு குடியேற்றம் - Sri Lanka Muslim

கடல் நீர் குடியிருப்புக்குள் உட் புகுந்ததால் இடம்பெயர்ந்திருந்த மக்கள் மீண்டும் சொந்த இடங்களுக்கு குடியேற்றம்

Contributors

-மூதூர் முறாசில்-

மூதூர் கொட்டியாரக்குடா கடல்    கொந்தளித்தைத் தொடர்ந்து இடம்பெயர்ந்திருந்த கரையோரக் கிராம மக்கள் இன்று திங்கட் கிழமை காலை முதல்  மீண்டும் தமது சொந்த இடங்களுக்கு திரும்பி வருகின்றனர்.

குடியிருப்புக்களில் புகுந்திருந்த கடல் நீர் வற்றிவருவதைத் தொடர்ந்தே இடம்பெயர்ந்திருந்த மக்கள் சொந்த இடங்களுக்குத் திரும்பி வருகின்றனர்.

கடந்த சனிக்கிழமை இரவு முதல் கொட்டியாரக்குடா கடல் கொந்தளித்ததனால் ஹபீப் நகர்,தக்வா நகர் முதலான கரையோரக் கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இடம்பெயர்ந்து உறவினர்கள் நண்பர்களது வீடுகளிலும்  பாடசாலைகளிலும் தஞ்சம் புகுந்திருந்தனர்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team