கட்டிடத் தொழிலாளி -கவிதை » Sri Lanka Muslim

கட்டிடத் தொழிலாளி -கவிதை

worker1

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


கொழும்பு நிலமெங்கும்
கொங்றீட் காடாக
எழும்பி உயர்கிறது
இராட்சதக் கட்டிடங்கள்

உயர எழும்புகின்ற
ஒவ்வொரு கல்லின் பின்னும்
துயரம் பல நிறைந்த
தொழிலாளர் வாழ்க்கைகள்

உள்ளிருந்து பார்த்தாலே
உயிர் நடுங்கும் உயரத்தில்
உள்ள கம்பி பிடித்து
ஓரத்தில் தொங்குகிறான்

பட்டாலே பதறவைக்கும்
சுட்டெரிக்கும் வெய்யிலிலே
கட்டுகிறார் வெட்டுகிறார்
கண்ணீரும் காய்ந்து போக

கை கடுக்கும்
கால் கடு கடுக்கும்
செய் வேலை என்று
சின்ன மகள் பசி கூறும்

நீளமான கம்பிகள்
ஆழமான குழிகள்
கால் கொஞ்சம் தவறினால்
வாழ்க்கையே தவறும்

அரை வயிற்று உணவு
அடிக்கடி தாகம்
நிறைவேறா ஏக்கங்கள்
நிதமும் இவர் வாழ்வில்

கட்டிடம் உயர்கிறது
கட்டுபவர் வாழ்க்கைகள்
கடுகளவும் உயராத
கண்ணீர் வாழ்க்கை இது

Web Design by The Design Lanka