கனியமணல் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராக றஷாக் (நளீமி) » Sri Lanka Muslim

கனியமணல் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராக றஷாக் (நளீமி)

r

Contributors
author image

தோப்பூர் நிருபர் முஹம்மட் புஹாரி

இலங்கை கனியமணல் கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினராக தோப்பூரைச் சேர்ந்த தொழில் அதிபர் அஷ்ஷேஹ் ஏ.எல். அப்துல் றஷாக் (நளீமி) அவர்களுக்கான நியமன கடிதத்தை கைத்தொழில் வணிகத்துறை அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் செவ்வாய்கிழமை (10) வழங்கி வைப்பதை படத்தில் காணலாம்.

r

Web Design by The Design Lanka