கம்பஹா மாவட்டம் முழுவதும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு அமுல்..! » Sri Lanka Muslim

கம்பஹா மாவட்டம் முழுவதும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு அமுல்..!

Contributors
author image

Editorial Team

இன்று இரவு 10 மணிமுதல் ஒக்டோபர் 26ம் திகதி திங்கடகிழமை காலை 5 மணி வரை கம்பஹா மாவட்டம் முழுவதும் தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு அமுல்   – இராணுவத்தளபதி

Web Design by The Design Lanka