கல்குடா - ACMC யின் மத்திய குழு செயலாளர் அக்பரின் தந்தை வபாத் - Sri Lanka Muslim

கல்குடா – ACMC யின் மத்திய குழு செயலாளர் அக்பரின் தந்தை வபாத்

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

(ஓட்டமாவடி எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)


அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் கல்குடா  தொகுதி மத்திய குழுக்கான செயலாளர் அக்பர் அவர்களின் தந்தை அசன் போடியார் நேற்று (28) வபாத்தானார். இன்னாளில்லாஹி வஇன்னா இலைகி ராஜுவூன்

Web Design by Srilanka Muslims Web Team