கல்முனை: நஞ்சற்ற உணவு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும் மர நடுகை நிகழ்வும் » Sri Lanka Muslim

கல்முனை: நஞ்சற்ற உணவு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும் மர நடுகை நிகழ்வும்

t

Contributors
author image

A.B.M.Azhar - Journalist

 தேசிய உணவு உற்பத்தி வாரத்தினை முன்னிட்டு கல்முனை பிரதேச செயலகத்தில் நஞ்சற்ற உணவு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும்  மர நடுகை நிகழ்வும் நேற்று 2017.10.11 ஆம் திகதி பிரதேச செயலாளர் எம்.எச்.எம். கனி  தலைமையில் பிரதேச செயலகத்தில் இடம் பெற்றது.

இதில் சிறப்பு அதிதியாக தாய், சேய் நல மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் எம்.சீ.ஏ.எம். பசால் கலந்து சிறப்பித்தார்.

t t.jpeg5

Web Design by The Design Lanka