காட்டில் தேர்தல் (கவிதை) » Sri Lanka Muslim

காட்டில் தேர்தல் (கவிதை)

anima

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


வரிப் புலிகள் கூட்டத்தின்
சிரிப்பொலிகள் கேட்கும்.
சிங்கம் பசு காக்க
சங்கம் அமைக்கும்.
நல்ல பாம்பு தவளையிடம்
செல்லமாகப் பேசும்.
ஓ நாய் ஆட்டுடன்
தேனாய்ப் பழகும்.
மயில் புழுவுக்கு
வெயிலில் நிழலளிக்கும்.
நரிகள் பிழைகளுக்கும்
சரிகள் போடும்.

தண்ணி பஞ்சம் நீக்க
பன்னி வாக்குத் தரும்.
மண்ணெங்கும் புல் என்று
மானுக்கு செய்தி வரும்.
கூடு கட்டித் தருவோமென
குருவியிடம் குரங்கு சொல்லும்.
ரோடு போட்டுத் தருவதாய்
காடு முழுக்க கதை நடக்கும்.

தேர்தல் நடக்கும்
ஓரிரண்டு மான்களும்
கோரைப் பல் புலிகளும்
கொடிய சிங்கங்களும்
ஆட்சியைப் பிடிக்கும்
ஆட்டம் வெடிக்கும்

குரங்கு கூடுடைக்கும்.
ஓநாய் ஊழல் செய்யும்.
புலி விழி மிரட்டும்.
மான்கள் மிரண்டு போய்
மாட்டுடன் கூட்டுச் சேரும்.
சிங்கத்தின் கர்ஜனையில்
சிதறும் கூட்டுக்கள்.
அடுத்த தேர்தல் வரும் வரை
அப்பாவிக் கூட்டங்கள்
அஞ்சிக் காலம் கழிக்கும்.

Web Design by The Design Lanka