காப்பாற்றிய முஸ்லிம்களுக்கு, " இப்தார் வைத்து நன்றிகடன் » Sri Lanka Muslim

காப்பாற்றிய முஸ்லிம்களுக்கு, ” இப்தார் வைத்து நன்றிகடன்

if.jpg2

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

அபூஸாலி முஹம்மத் சுல்பிகார்


இலண்டன்  கிராண்ட் பெல் குடியிருப்பு தீ விபத்துக்கு பின் தங்களை ” காப்பாற்றிய முஸ்லிம்களுக்கு, ” இப்தார் வைத்து நன்றிகடன் செய்த குடியிருப்புவாசிகள்,,,!

if if.jpg2 if.jpg2.jpg5

Web Design by The Design Lanka