சஊதி தயாரிப்பில் முதல் ஆகாய விமானம் » Sri Lanka Muslim

சஊதி தயாரிப்பில் முதல் ஆகாய விமானம்

s66

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

அ(z)ஸ்ஹான் ஹனீபா
ஹுஸைனியா புரம்-பாலாவி


மாஷா அல்லாஹ்.சஊதி அரேபியாவில்,சஊதி மற்றும் உக்ரைனின் கூட்டு முயற்சியினால் முதல் ஆகாய விமானம் வெற்றிகரமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

s s-jpg2

Web Design by The Design Lanka