சவுதி அரேபியா நாட்டுக்கான, இலங்கைத் தூதுவராக பீ.எம். அம்சா பெயரிடப்பட்டுள்ளார்..! - Sri Lanka Muslim

சவுதி அரேபியா நாட்டுக்கான, இலங்கைத் தூதுவராக பீ.எம். அம்சா பெயரிடப்பட்டுள்ளார்..!

Contributors
author image

Editorial Team

சவுதி அரேபியா நாட்டுக்கான, இலங்கைத் தூதுவராக பீ.எம். அம்சா பெயரிடப்பட்டுள்ளார்.

 

இவரது பெயர், இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் உயர் நியமனங்களை ஆராயும், குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்றதும், இவர் சவுதிக்கான தூதுவராக நியமனம் பெறுவார்

Web Design by Srilanka Muslims Web Team