சிலாவத்துறை: கல்லாறு சஞ்சிகை வெளியீடு » Sri Lanka Muslim

சிலாவத்துறை: கல்லாறு சஞ்சிகை வெளியீடு

suhai66

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

சிலாவத்துறை கொண்டச்சி அரசினர் முஸ்லிம் கலவன் பாடசாலையின் மரகத விழா நடை பெற்ற போது 1962 ஆம் ஆண்டு பாடசாலையின் அதிபராக பணியாற்றிய வி எம் காசிம் அவர்களின் ஏக புதல்வன் சுஐப் எம் காசிம் இற்கு அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் பாடசாலையின் வெளியீடான “கல்லாறு” சஞ்சிகையை வழங்கி வைத்தார்.

suhai

Web Design by The Design Lanka