தற்போது அமுலிலுள்ள பயணத்தடை 21ம் திகதி காலை 4 மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் 23 ம் திகதி அமுல்படுத்தபடும்..! - Sri Lanka Muslim

தற்போது அமுலிலுள்ள பயணத்தடை 21ம் திகதி காலை 4 மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் 23 ம் திகதி அமுல்படுத்தபடும்..!

Contributors

தற்போது அமுலிலுள்ள பயணத்தடை 21ம் திகதி காலை 4 மணிக்கு தளர்த்தப்பட்டு மீண்டும் 23 ம் திகதி அமுல்படுத்தபடும் பின்னர் 25 ம் திகதி அதிகாலை 4 மணிக்கு தளர்த்தப்படும்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team