துளை குருத்தலாவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டம் - Sri Lanka Muslim

துளை குருத்தலாவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டம்

Contributors
author image

Editorial Team

பதுளை குருத்தலாவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் ரவுப் ஹக்கிம் பேசுவதையும்,  செயலாளர் நாயகம்  ஹசன் ஹலி,  பாராளுமன்ற உருப்பினர் தௌபீக்,  பிரதி தலைவர் மஜிட், றாவுத்தர்,தேசிய கணக்குகளுக்கான பணிப்பாளர் எஹியாகான், மற்றும் கலந்துக்கொன்ட பொதுமக்களையும் பார்க்கலாம்.

14 15

13

Web Design by Srilanka Muslims Web Team