தென்மை மரங்களை வெட்டுவதற்கு அனுமதிப் பத்திரம் பெற வேண்டும் - விசேட வர்த்தமானி வெளியீடு..! - Sri Lanka Muslim

தென்மை மரங்களை வெட்டுவதற்கு அனுமதிப் பத்திரம் பெற வேண்டும் – விசேட வர்த்தமானி வெளியீடு..!

Contributors

மரம் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் தென்னை மரங்கள் வெட்டுவதை அரசாங்கம் தடைசெய்துள்ளது.

இது தொடர்பான அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜுன்-17ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசினால் வெளியிடப்பட்ட 2232/33ஆம் இலக்க அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலில், வெட்டுவதற்கு தடைசெய்யப்பட்ட மரங்களின் பட்டியலில் தென்னை மரமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வர்த்தமானி அறிவிப்பின்படி, எதிர்காலத்தில் தென்னை மரங்களை வெட்டுவதற்கு பிரதேச செயலாளர் மற்றும் கிராம உத்தியோகத்தர் ஆகியோரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team