தேர்தல் தொடர்பிலான முறைப்பாடுகளுக்கு விசேட தொலைபேசி இலக்கங்கள் - Sri Lanka Muslim

தேர்தல் தொடர்பிலான முறைப்பாடுகளுக்கு விசேட தொலைபேசி இலக்கங்கள்

Contributors
author image

Editorial Team

 ஊவா மாகாணசபை தேர்தல் தொடர்பிலான   முறைப்பாடுகளை தெரிவிப்பதற்கு  முறைப்பாடுகளை ஏற்கும் தேசிய பிரிவு, விசேட தொலைபேசி இலக்கங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
 
பதுளை மற்றும் மொனராகலை  மாவட்டங்களுக்கான  முறைப்பாடுகளை 0112 877 622 என்ற  தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அறிவிக்க முடியும் என முறைப்பாடுகளை ஏற்கும் தேசிய பிரிவு தெரிவிவத்துள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team