தேவையற்ற விதத்தில் தென்னை மரங்களை வெட்டி அகற்றுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட வழங்கப்படமாட்டாது. » Sri Lanka Muslim

தேவையற்ற விதத்தில் தென்னை மரங்களை வெட்டி அகற்றுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட வழங்கப்படமாட்டாது.

Contributors

தென்னை மரங்களை வெட்டுவதற்கறிய அனுமதியை பிரதேச செயலாளரிடம் பெற்றுக்கொள்வதை அத்தியவசியமாக்கி சட்ட திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக தெங்கு, கித்துள், பனை தொடர்பான இராஜாங்க அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Web Design by The Design Lanka