நவமணி பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் கட்டார் தூதரகத்திற்கு விஜயம் » Sri Lanka Muslim

நவமணி பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் கட்டார் தூதரகத்திற்கு விஜயம்

5c8609a4-3249-43fb-a291-95371bb8cd9a

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

தனிப்பட்ட விஜயம் மேற்கொண்ட   srilanka Muslim forum த்தின் தலைவரும் நவமணி பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியருமான என்.எம்.அமீன் நேற்றைய தினம் கட்டாரிலுள்ள இலங்கை தூதுவரலாயத்திற்கு சென்ற போது இலங்கை தூதுவர் ஏ.எஸ்.பி.லியனகே அவர்களை சந்தித்து நவமணி பத்திரிகையில் பிரதி ஒன்றை கையளிப்பதையும் அருகில் தூதுவராலய அதிகாரிகள் நிற்பதையும் படத்தில் காணலாம்.

5c8609a4-3249-43fb-a291-95371bb8cd9a

Web Design by The Design Lanka