நீர்கொழும்பு அல் ஹிலால் மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் அமைப்பு கத்தார் கிளையின் வருடாந்த இப்தார் » Sri Lanka Muslim

நீர்கொழும்பு அல் ஹிலால் மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் அமைப்பு கத்தார் கிளையின் வருடாந்த இப்தார்

m.jpg2.jpg3

Contributors
author image

முஸாதிக் முஜீப்

நீர் கொழும்பு அல் ஹிலால் மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் அமைப்பு கத்தார் கிளையின் வருடாந்த இப்தார் நிகழ்வு

நீர் கொழும்பு அல் ஹிலால் மத்திய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் அமைப்பு கத்தார் கிளையின் வருடாந்த இப்தார் நிகழ்வு கடந்த 16/06/2017 அன்று கத்தாரில் உள்ள இலங்கை உணவகமான லக்மீம உணவகத்தில் வெகு சிறப்பாய் இடம்பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் அதிகமான அங்கத்தவர்கள் கலந்துகொண்டதோடு அங்கத்தவர்களிடையே பாடசாலை தொடர்பான கலந்துரையாடல் மற்றும் கருத்துப் பரிமாற்றங்களும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

m m.jpg2 m.jpg2.jpg3

Web Design by The Design Lanka