நோன்பும் நொந்த மக்களும் (கவிதை) » Sri Lanka Muslim

நோன்பும் நொந்த மக்களும் (கவிதை)

ifthar66

Contributors
author image

நன்றி - அனுப்புனர்

Mohamed Nizous


உடுப்பெடுத்துக் கொடுக்க
ஒரு வழியும் இன்றி
அடுப்படியில் கவலையில்
ஆயிரம் உம்மாமார்கள்

ஒழுகின்ற கூரையை
ஒழுங்கமைக்க முடியாது
அழுகின்ற கண்களுடன்
ஆங்காங்கே ராத்தாமார்கள்

கரண்டை வெட்டிப் போட
கட்ட வழி ஏதும் வழியின்றி
இருண்ட வீட்டில் விளக்கில்
எத்தனையோ குடும்பங்கள்

கொஞ்சமாக ஆக்கி
குழங்தைகளுக்குக் கொடுத்து விட்டு
எஞ்சியதில் கால் வயிற்றுடன்
எத்தனையோ பேர் சஹர் செய்வார்

பெரு நாள் நெருங்கி வர
பிள்ளைகள் ஆசைப்பட
இரு தலைக் கொள்ளி
எறும்பாகப் பெரியவர்கள்

நோன்பு பிடித்த களைப்புடன்
நொந்து கூலி வேலை செய்து
தான் படும் கஷ்டத்தை
தாயிடம் சொல்லா மகன்கள்

இப்படி சமூகத்தில்
ஏராளப் பிரச்சினைகள்
அப்படியே அத்தனையும்
அலட்சியப் படுத்தி விட்டு
எப்போதும் போல
இயக்கச்சண்டைகள்
தப்பா சரியா என்று
தர்க்கங்கள் விவாதங்கள்
அப்பாவி மக்களின்
அவலங்களைப் போக்க
ஆங்காங்கே ஒரு சிலர்கள்
அர்ப்பணிப்பு செய்தாலும்
தூங்குகின்றது இன்னமும்
தூர நோக்குச் செயல்கள்.

போலிப் புகழுக்காய்
பொருள் செலவு செய்பவர்கள்
மேலதிகமாய் சமைத்து
மிச்சத்தை கொட்டுபவர்கள்
நாலு ஐந்து ஆடையென
மோலில் சென்று வாங்குபவர்கள்
ஹோலில் இப்தார் வைத்து
கூடிக் களிப்பவர்கள்
ஏழைகளின் பெரு மூச்சை
எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்
வாழ வழியில்லாது
வாடுகின்ற மக்களுக்காய்
தோள் கொடுக்க வர வேண்டும்
தூயவன் அருள் புரிவான்.

Web Design by The Design Lanka