(படங்கள்) பொத்துவில் திய விவசாயக்குழு தெரிவின் போது ஏற்பட்ட கைகலப்பில் இருவர் வைத்தியசாலையில் - Sri Lanka Muslim

(படங்கள்) பொத்துவில் திய விவசாயக்குழு தெரிவின் போது ஏற்பட்ட கைகலப்பில் இருவர் வைத்தியசாலையில்

Contributors
author image

A.M.தாஜகான்- Pottuvil (M.A. M.ED)

பொத்துவில் பிறைந்துரைக்கண்டம் வன்னியனார் வாய்க்கால் புதிய விவசாயக்குழு தெரிவின் போது ஏற்பட்ட கைகலப்பில்  தாக்கப்பட்ட பொத்துவில் கமநல அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் எம.எல். அப்துல் றகீம் மற்றும் தாக்கத்துக்குள்ளான கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் எம.ஜ. றாபி ஆகியோர் பொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் போது

17

 

18

 

19

 

20

Web Design by Srilanka Muslims Web Team