பாராளுமன்ற பொதுநிதிக்குழுவிற்குத் தலைமைதாங்கத் தயார்..! - Sri Lanka Muslim

பாராளுமன்ற பொதுநிதிக்குழுவிற்குத் தலைமைதாங்கத் தயார்..!

Contributors
author image

Editorial Team

பாராளுமன்ற பொதுநிதிக்குழுவிற்குத் தலைமைதாங்கத் தயார் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா அறிவித்துள்ளார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team