பால்மா, கோதுமை மா, சீமெந்து விலைகளை அதிகரிக்கத் தீர்மானம்..! - Sri Lanka Muslim

பால்மா, கோதுமை மா, சீமெந்து விலைகளை அதிகரிக்கத் தீர்மானம்..!

Contributors

நாட்டின் அடுத்த சில நாட்களில் கோதுமை மா, பால் மா மற்றும் சீமெந்து ஆகியவற்றின் விலைகளை அதிகரிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக வாழ்க்கைச் செலவுக் குழுவின் அனுமதி பெறப்படவுள்ளது.

உலக சந்தையில் குறித்த பொருட்களுக்கான விலை உயர்ந்துள்ளமை மற்றும் நாட்டில் அந்நியச் செலாவணி விகிதம் உயர்ந்துள்ளமை காரணமாக இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team