பிலியந்தலையில் 64 கொவிட் தொற்றாளர்கள் இணங்கான்பு..! - Sri Lanka Muslim

பிலியந்தலையில் 64 கொவிட் தொற்றாளர்கள் இணங்கான்பு..!

Contributors
author image

Editorial Team

பிலியந்தலை சுகாதார அதிகாரி பிரிவில் 64 கொவிட் தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டதாக சுகாதார பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

82 பிசிஆர் பரிசோதனைகளில் குறித்த தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டதாக பிலியந்தலை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்தியர் இந்திக்க எல்லாவல தெரிவித்தார்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team