பிழையான நேரத்தைக் காட்டும் பொத்துவில் மணிக்கூட்டு கோபுரம் - Sri Lanka Muslim

பிழையான நேரத்தைக் காட்டும் பொத்துவில் மணிக்கூட்டு கோபுரம்

Contributors
author image

A.M.தாஜகான்- Pottuvil (M.A. M.ED)

பொத்துவில் பிரதேசத்தில்  புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நுழைவாயில் மணிக்கூட்டு கோபுரம் பிழையான நேரத்தை காட்டுகின்றது.

 

முப்பக்க பரினாமத்தில் அமைக்கப்பட்ட இக்கோபுரத்தின் மூன்று பக்கங்களிலும் மூன்று எண்மான கடிகாரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இம்மூன்று கடிகாரங்களும் பிழையான நேரத்தை காட்டுவதனால் போக்குவரத்து பாதசாரிகளுக்கு சரியான நேரத்தை இனங்கான முடியாதுள்ளது.

 

ஓவ்வொரு கடிகாரங்களும் 13 நிமிட வித்தியாசத்தில் நேரத்தை காட்டி வருகின்றது.இலங்கை நேரம் காலை 6.00 மணியளவில் இக்கோபுரத்தின் மூன்று பக்கங்களிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ள  மூன்று எண்மான கடிகாரங்களிலும் முறையே காலை 6.13  6.14  6.16 ஆகிய நேர வித்தியாசத்தை காட்டுகின்றன.

 

எனவே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உடன் நேரத்தை சரி செய்தால் பாதசாரிகள் பயன் பெறுவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team