புதிய அமைச்சுக்களின் பணிகள் மீதான வர்த்தமானி இன்று » Sri Lanka Muslim

புதிய அமைச்சுக்களின் பணிகள் மீதான வர்த்தமானி இன்று

parliement

Contributors
author image

Editorial Team

புதிய அமைச்சுக்களின் கீழ் திருத்தப்பட்ட கடமைகள் மற்றும் பணிகள் மீதான வர்த்தமானி இன்று காலை வெளியிடப்பட்டது.

Web Design by The Design Lanka