புலமைப்பரிசு வழங்கல் » Sri Lanka Muslim

புலமைப்பரிசு வழங்கல்

UWA

Contributors
author image

M.S.M.ஸாகிர்

கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சையில் பாடசாலை பரீட்சார்த்தியாக தோற்றி அரபு மொழியில் அதிவிசேட சித்தி (ஏ) பெற்று அரசபாடசாலைகளில் தமது கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர கல்வியை தொடரவிருக்கும் மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் ‘United We Achieve’ நிறுவனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இத்திட்டம் அரச பாடசாலைகளில் அறபு மொழி கற்பித்தலை ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு முன்னோடித்திட்டமாகும். இதுஅறபுக்கல்லூரிகளில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு ஏற்புடையதல்ல.

கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண தர பரீட்சை-2017 இல் அரபு மொழி பாடத்தில் (ஏ) சித்திபெற்ற மாணவர்கள் இப்புலமைப்பரிசிலைபெற்றுக்கொள்ள தமது முழுவிபரங்களுடன் சாதாரண பரீட்சை பெறுபேற்று பத்திரத்தின் நிழற்பிரதி ஒன்றையும் இணைத்து கீழ்காணும்முகவரிக்கு அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களது விண்ணப்பங்களை மே மாதம் 15 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

A.R.M. Anzar
President
“United We Achieve”
344, Al Hilal Road
Sainthamaruthu 15

Web Design by The Design Lanka