பேருவளை கடற்கரையில் சுனாமி எனும் வதந்தியால் பரபரப்பு..! » Sri Lanka Muslim

பேருவளை கடற்கரையில் சுனாமி எனும் வதந்தியால் பரபரப்பு..!

141217074659-boxing-day-tsunami-galle-sri-lanka-horizontal-large-gallery

Contributors
author image

Editorial Team

பேருவளை கடற்பரப்பில் சுனாமி என்னும் வதந்தியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டு மக்கள் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டம். பூரண தகவல் இன்னும் சில நேரத்தில்.

Web Design by The Design Lanka