பொதுநலவாய நாடுகள் அமர்விற்காக வீதிகளுக்கு ஷாம்பூ போடும் அரசாங்கம் நாளை ஹெயார் ஜெல் போடக் கூடும் – - Sri Lanka Muslim

பொதுநலவாய நாடுகள் அமர்விற்காக வீதிகளுக்கு ஷாம்பூ போடும் அரசாங்கம் நாளை ஹெயார் ஜெல் போடக் கூடும் –

Contributors

பொதுநலவாய நாடுகள் தலைவர்கள் அமர்வுகளிற்காக பாரியளவில் பணம் விரயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கம் கடன் சுமையில் மூழ்கியிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பொதுநலவாய நாடுகள் தலைவர்கள் அமர்வுகள் பலவற்றுக்கு சென்றிருப்பதாகவும், இலங்கை அரசாங்கம் அளவிற்கு எந்தவொரு நாடும் செலவட்டதில்லை எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பொதுநலவாய நாடுகள் தலைவர்கள் அமர்விற்கு முன்னதாக அரசாங்கம் மூக்கு வரையில் கடனில் மூழ்கியிருந்ததாகவும், அமர்வுகளின் பின்னர் தலை மூழ்கும் அளவிற்கு கடன் சுமை அதிகரிக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கட்சித் தலைமையகம் சிறிகொத்தவிற்கு இன்றைய தினம் சென்ற போது ஷாம்பு போட்டு வீதிகளை சிலர் கழுவிக் கொண்டிருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது எங்கு போய் முடியுமோ தெரியவில்லை என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஷாம்பூ போடும் அரசாங்கம் நாளை வீதிகளுக்கு ஹெயார் ஜெல் போடக் கூடுமென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.gt

Web Design by Srilanka Muslims Web Team