பொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலை வீதி அபிவிருத்தி - Sri Lanka Muslim

பொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலை வீதி அபிவிருத்தி

Contributors
author image

சலீம் றமீஸ்

மிக நீண்ட காலமாக அபிவிருத்தி செய்யப்படாமலிருந்த பொத்துவில் ஆதார வைத்தியசாலை வீதி அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளது. இதற்கான ஆரம்ப வைபவம் உள்ளுராட்சி மாகாகண சபைகள் அமைச்சரி;ன இணைப்பாளர் ஏ.பதுர்கான் தலைமையில் இடம் பெற்றது.

 

பொத்துவில் பிரதேசத்தில் வாழுகின்ற மூவின மக்களினதும், மாணவர்கள், நோயாளிகள் மற்றும் ஏனைய தரப்பினருக்கும் போக்குவரத்துக்கு மிக முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ற வைத்தியசாலை வீதியின் மக்கள் தேவையறிந்தே உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சரும், தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய தலைவருமான ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா, மற்றும் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசன அமைச்சர் எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை ஆகியோர்களின் முயற்சியின் பயனாக இந்த வீதி அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளது.

 

இந்த நிகழ்வில் தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய தலைவரும், உள்ளுராட்சி மாகாணசபைகள் அமைச்சருமான ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா, பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு இவ்வீதியின் அபிவிருத்தி பணிகளை ஆரம்பித்து வைத்தார்.

 

அமைச்சருடன் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், வீடமைப்பும் நிர்மாணமும், கிராமிய மின்சாரம் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சரும், கிழக்கு மாகாண சபை அமைச்சரவையின் பேச்சாளரும், தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய அமைப்பாளருமான தேச கீர்த்தி எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை, கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்சார், உதவிச் செயலாளர் எம்.ஐ.சலாஹூதீன், கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் எந்திரி.வி.கருணநாதன் ,

 

 நீர்ப்பாசன மாகாணப் பணிப்பாளர் எந்திரி. எஸ்.திலகராஜா, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மேலதிக மாகாண பணிப்பாளர் எந்திரி.ஏ.எல்.எம்.நிசார், மாகாண பிரதி நீர்ப்பாசணப் பணிப்பாளர் எந்திரி. யு.எல்.எம்.நஸார், வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் அம்பாறை பிரதம பொறியியலாளர் எந்திரி எஸ்.மஹிந்தன், மத்திய நீர்ப்பாசன அம்பாறை மாவட்ட பணிப்பாளர் எந்திரி கே.டி. நிஹால் சிறிவர்த்தன, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அக்கரைப்பற்று பிரதம பொறியியலாளர் எந்திரி.ஐ.எல்.ஏ.பாரி, அம்பாரை பிராந்திய உதவி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர் ஏ.ஜே.எம்.இர்ஷாத்,

 

பொத்துவில் பிரதேச செயலாளர் என்.எம்.எம்.முஸாரத், பொத்துவில் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்(மாகாணம்) பி.ரி.ஏ.ஜெயகுமார், நீர்;ப்பாசன பொறியியலாளர்(மத்திய) டபிள்யு.யு.கே.சிரிவர்த்தன, கோமாரி இராணுவ முகாம் பொறுப்பதிகாரி கேணல் சிறிசாந்த, அமைச்சர்களின் இணைப்புச் செயலாளர்களான சட்டத்தரனி எம்.எம்.பஹிஜ், எஸ்.எம்.சபீஸ், யு.எல்.உவைஸ், அக்கரைப்பற்று பிரதேச சபை தவிசாளர் எம்.ஏ,றாசீக் உட்பட மத்திய, மாகாண நீர்ப்பாசன, வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களங்களின் உயரதிகாரிகள், விவசாய அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

Web Design by Srilanka Muslims Web Team