பொத்துவில் செம்மணிக்குளம் நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு மக்களிடம்(விவசாயிகளிடம்) கையளிப்பு - Sri Lanka Muslim

பொத்துவில் செம்மணிக்குளம் நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு மக்களிடம்(விவசாயிகளிடம்) கையளிப்பு

Contributors
author image

சலீம் றமீஸ்

பொத்துவில் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து வருகின்ற மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் வகிக்கின்ற செம்மணிக்குளம் நீண்ட காலத்திற்கு பின்னர் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு மக்களிடம்(விவசாயிகளிடம்) கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

பொத்துவில் பிரதேசத்தில் யுத்தத்தினாலும், இயற்கை அனர்த்தத்தினாலும் பாதிக்கப்பட்ட வீதிகள், நீர்ப்பாசன குளங்கள், விவசாய வீதிகள் போன்ற பல திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டு, தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய தலைவரும், உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சருமான ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா அவர்களின் சிறந்த வழிகாட்டலில் அவர்களுடைய நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலமும் , கிழக்கு மாகாண அமைச்சர் எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை அவர்களின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலமும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது.

 

இதற்கமைவாக அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா, அமைச்சர் எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை ஆகியோரின் ஏற்பாட்டில் மத்திய நீர்;ப்பாசன திணைக்களமும், கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களமும் இணைந்து 31 மில்லியன் ரூபா செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பொத்துவில் செம்மணிக்குளமே மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

 

இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய தலைவரும், உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சருமான  ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்லா கலந்து கொண்டார்.

 

இந்த நிகழ்வில் தேசிய காங்கிரஸின் தேசிய அமைப்பாளரும், கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், வீடமைப்பும் நிர்மாணமும், கிராமிய மின்சாரம் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சரும், கிழக்கு மாகாண சபை அமைச்சரவையின் பேச்சாளருமான எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை, மற்றும் கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்சார், உதவிச் செயலாளர் எம்.ஐ.சலாஹூதீன்,

 

கிழக்கு மாகாண வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் எந்திரி.வி.கருணநாதன் , நீர்ப்பாசன மாகாணப் பணிப்பாளர் எந்திரி. எஸ்.திலகராஜா, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மேலதிக மாகாண பணிப்பாளர் எந்திரி.ஏ.எல்.எம்.நிசார், மாகாண பிரதி நீர்ப்பாசணப் பணிப்பாளர் எந்திரி. யு.எல்.எம்.நஸார், வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் அம்பாறை பிரதம பொறியியலாளர் எந்திரி எஸ்.மஹிந்தன், மத்திய நீர்ப்பாசன அம்பாறை மாவட்ட பணிப்பாளர் எந்திரி கே.டி. நிஹால் சிறிவர்த்தன, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அக்கரைப்பற்று பிரதம பொறியியலாளர் எந்திரி.ஐ.எல்.ஏ.பாரி, அம்பாரை பிராந்திய உதவி உள்ளுராட்சி ஆணையாளர் ஏ.ஜே.எம்.இர்ஷாத், பொத்துவில் பிரதேச செயலாளர் என்.எம்.எம்.முஸாரத்,

 

 பொத்துவில் நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்(மாகாணம்) பி.ரி.ஏ.ஜெயகுமார், நீர்;ப்பாசன பொறியியலாளர்(மத்திய) டபிள்யு.யு.கே.சிரிவர்த்தன, கோமாரி இராணுவ முகாம் பொறுப்பதிகாரி கேணல் சிறிசாந்த, அமைச்சர்களின் இணைப்புச் செயலாளர்களான சட்டத்தரனி எம்.எம்.பஹிஜ், எஸ்.எம்.சபீஸ், யு.எல்.உவைஸ், அக்கரைப்பற்று பிரதேச சபை தவிசாளர் எம்.ஏ,றாசீக் உட்பட மத்திய, மாகாண நீர்ப்பாசன, வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களங்களின் உயரதிகாரிகள், விவசாய அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், முக்கியஸ்தர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 

11

 

12

 

13

 

14

Web Design by Srilanka Muslims Web Team